Paryžiaus Komunos g. 10 A,
LT - 91151, Klaipėda
El. paštas: registratura@vetrungesklinika.lt
Registratūros tel. (8 46) 41 05 70
Registratūros mob. tel. +3706 98 871 97
Šeimos kab. mob. tel. +3706 50 665 01
Rebilitacijos mob. tel. +3706 50 522 49
Klinikos darbo laikas:
I-IV 8.00 - 19.00

V 8.00 - 18.00 (registratūra)

V 8.00 - 19.00 (baseinas)

VI-VII: nedirbame

Adresas: Kuncų g. 12-54,
LT - 95205, Klaipėda
Mob. tel.: +370 698 874 98
Klinikos darbo laikas:
I-V: 8.00 - 18.00
VI-VII: nedirbame

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nuotoliniu būdu

1. Apimtis

Procedūra taikoma pirminės ir antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros specialistų teikiamoms paslaugoms.
Ši procedūra galioja visai UAB „Affidea Lietuva“ įmonių grupei, t.y. visiems šią grupę sudarantiems juridiniams asmenims ir jų visiems darbuotojams. UAB „Affidea Lietuva“ įmonių grupę sudaro: UAB „Affidea Lietuva“, kodas 300542299; UAB „Medicinos paslaugų grupė“, kodas 304148323; UAB „Alytaus Medea klinika", kodas 300566791; UAB „Šilutės MCT“, kodas 300150444; UAB „MCT kompiuterinė tomografija", kodas 302032665; UAB „Endemik", kodas 220509380; UAB „Endemik didmena“, kodas 302244593, UAB “Kuncų ambulatorinė klinika”, kodas 141292840.

2. Terminai

PAASPP   Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios apima šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) komandos teikiamas paslaugas.

AAASPP   Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – gydytojų specialistų ir slaugos darbuotojų teikiamos paslaugos

Nuotolinė asmens sveikatos priežiūros paslauga    Naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, teikiama šeimos gydytojo komandos nario ar gydytojo specialisto paslauga pacientui, jam nevykstant į padalinį.

Šeimos gydytojo komandos paslaugos    Nespecializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Šeimos gydytojo medicinos normą, Bendrosios praktikos slaugytojo medicinos normą ir, jei reikia, pagal Bendruomenės slaugytojo medicinos normą ir (ar) Akušerio medicinos normą, ir (ar) Išplėstinės praktikos slaugytojo medicinos normą, ir (ar) Slaugytojo padėjėjo medicinos normą, ir (ar) Socialinio darbuotojo veiklos sveikatos priežiūros įstaigose nuostatus, ir (ar) Gyvensenos medicinos specialisto veiklos reikalavimus, ir (ar) Kineziterapeuto medicinos normą ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (t. y. įstaigoje, neteikiančioje stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų), kompleksas.

ESPBI IS   Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema.

Padalinys   UAB „Affidea Lietuva“ įmonių grupei priklausančių juridinių asmenų struktūriniai padaliniai (medicinos centrai, diagnostikos centrai, medicinos/diagnostikos centrai).

3. Atsakomybės

Padalinių vadovai atsakingi už:
• Šios procedūros įgyvendinimą, laikymąsi ir vykdymo kontrolę padalinyje;
• Pacientų srautų valdymą;
• Padalinio darbuotojų apmokymą/instruktavimą.
Komercijos direktorius atsakingas už:
➢ Nuotolinių paslaugų pardavimo organizavimą ir plėtrą.
Komunikacijos vadovas atsakingas už:

➢ informacijos apie nuotolinių konsultacijų teikimą internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose.

4. Procedūros

4.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

Nuotolinės paslaugos paskirtis – įvertinti paciento būklę, skirti ir/ar tęsti vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones (toliau - MPP), suteikti konsultaciją pacientui, išduoti ir/ar pratęsti elektroninius nedarbingumo pažymėjimus, konsultuotis su gydytojais tarpusavyje, paskirti būtinuosius ir/ar pakartotinius tyrimus.
Pacientai ir jų artimieji dėl paslaugų teikimo gali kreiptis į bet kurį šeimos gydytojo komandos narį ar gydytoją specialistą ir gauti paslaugas nuotoliniu būdu.
Dėl paslaugų teikimo gali kreiptis ir „gydytojas-gydytojui“ principu, jei kyla klausimų dėl paciento būklės tarp šeimos gydytojo ir gydytojo specialisto ar tarp gydytojo specialisto ir kito gydytojo specialisto.
Nuotolinė konsultacija galima ir tarp šeimos gydytojo ir antrines ir (ar) tretines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje paslaugas teikiančiu gydytoju specialistu arba gydytojo specialisto konsultacija su kitos specialybės ar tos pačios specialybės tik aukštesnio paslaugų teikimo lygio (t. y. antrinio su tretiniu) dėl paciento diagnozės patikslinimo, tyrimų, gydymo, nevykstant jam į antrines ir (ar) tretines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą.
Nuotolinės konsultacijos metu konsultuojami tiek pirminiai pacientai, t.y. niekada gydytojų nekonsultuoti ir nežinomi pacientai, tiek antriniai pacientai, t.y. jau anksčiau gydytojų konsultuoti ir pilnai ar iš dalies žinomi pacientai.

4.2 PACIENTO IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA IR APMOKĖJIMAS

Pacientas, norintis gauti šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto nuotolinę konsultaciją, kreipiasi į padalinį telefonu ir registratorius užregistruoja paciento konsultaciją pagal pateiktą atitinkamo specialisto nuotolinių konsultacijų grafiką. Registratorius informuoja pacientą, kad pagal sudarytą grafiką su pacientu bus susisiekta žemiau nurodytais būdais, jei pacientas įvykdys šiame punkte žemiau nurodytus reikalavimus, bei kad nuotolinė konsultacija, kai ji teikiama kaip mokama paslauga, turės būti apmokėta prieš paslaugos teikimą padalinių kainynuose nustatyta kaina. Taip pat registratorius informuoja pacientą, kad nuotolinė konsultacija už padalinių kainynuose nurodytą kainą truks iki 20 min., o jei paciento pageidavimu nuotolinė konsultacija truks ilgiau nei 20 min., tokiu atveju pacientas turės sumokėti už pakartotinę konsultaciją.
Registratorius užregistravęs pacientą, paciento nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia pacientui „Sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“ ir „Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo“, jei pacientas jų nėra pasirašęs, ir standartinę informaciją apie reikalingą išankstinį apmokėjimą, jei teikiamos mokamos konsultacijos. Jei nuotolinė konsultacija vykdoma naudojantis Microsoft Teams programa, papildomai registratorius pacientui išsiunčia kvietimą prisijungti prie nuotolinės konsultacijos nurodytu metu.
Paciento registracija patvirtinama, kai pacientas registratoriui atsiunčia elektroniniu paštu pasirašytą ir nuskanuotą „Sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“ ir pavedimo už mokamą konsultaciją kopiją.
Paciento registracija vykdoma pas tos specialybės gydytoją, kurios pageidauja pacientas ir/ar kuriam gydytojui pacientą nukreipia siunčiantis gydytojas pagal paciento turimus siuntimus paslaugoms, kitus duomenis ir pan. Jei tame padalinyje, į kurį kreipiasi pacientas, reikiamos specialybės gydytojo nėra, registratorius patikrina bendrą gydytojų sąrašą, esantį interneto svetainėje, ir registruoja pacientą kitame padalinyje, arba, esant paciento sutikimui, perduoda jo duomenis kitam padaliniui, kad kito padalinio registratorius susisiektų su pacientu ir jį užregistruotų reikiamos specialybės gydytojo nuotolinei konsultacijai.

Pacientas mokėjimus vykdo tam padaliniui, kurio gydytojas teikia pacientui nuotolinę konsultaciją. Tarp padalinių gali būti pasirašytos pacientų registravimo ir kitų paslaugų bei veiksmų, glaudžiai susijusių su PAASPP ir AAASPP teikimu, sutartys, kurių pagrindu vykdomi atsiskaitymai tarp padalinių.

4.3 PACIENTO IDENTIFIKAVIMAS

Kai paciento nuotolinė konsultacija vykdoma telefonu.
Pacientui kreipiantis į padalinį telefonu, paslaugą teikiantis specialistas turi paklausti paciento šių klausimų:
➢ vardo ir pavardės;
➢ gimimo datos;
➢ deklaruotos gyvenamosios vietos adreso;
➢ kokios paslaugos ir kada paskutinį kartą buvo teiktos pacientui padalinyje;
➢ kiti klausimai, kuriuos galėtų žinoti tik pacientas.
Jei paciento pateikti atsakymai sutampa su informacija, nurodyta medicinos centro informacinėje sistemoje, toliau teikiama nuotolinės konsultacijos paslauga pacientui. Jei nesutampa informacija, pacientui paslaugos neteikiamos ir pasiūloma atvykti į Padalinį.
Kai paciento nuotolinė konsultacija vykdoma Microsoft Teams.
Pacientui prisijungus prie nuotolinės vaizdinės konsultacijos Microsoft Teams programoje, pacientas pirmiausiai paslaugą teikiančiam specialistui turi parodyti savo asmens dokumentą. Paslaugą teikiantis specialistas identifikuoja pacientą ir tuomet teikia nuotolinės konsultacijos paslaugą. Jei nepavyksta identifikuoti paciento, pacientui paslaugos neteikiamos ir pasiūloma atvykti į Padalinį.
Jei pacientas turi papildomą sveikatos draudimą, registratorius paprašo atsiųsti šį draudimą įrodančių dokumentų kopijas (poliso kopiją, išrašą iš draudimo bendrovės kompiuterinės sistemos ir pan.). Jei pacientas nesutinka atsiųsti dokumentų kopijų, registratorius su pacientu susisiekia vaizdo skambučiu ir paprašo parodyti reikiamus dokumentus.
Pacientai įprastais atvejais gydytojų nuotolinėms konsultacijoms registruojami kas 30 min.
Pastaba: prieš pradedant teikti pacientui vaizdinę nuotolinę konsultaciją darbuotojas turi pasitikrinti savo išvaizdą bei patalpos fono vaizdą siekiant užtikrinti, kad vaizdai būtų tvarkingi bei etiški. Pašalinių asmenų dalyvavimas nuotolinėse vaizdo konsultacijose ar jų stebėjimas draudžiamas.

4.4 NUOTOLINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS PACIENTUI

Pradėdamas teikti nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas, šeimos gydytojo komandos narys (toliau - šeimos gydytojas), ar gydytojas specialistas, ar slaugytojas pirmiausia išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę – t.y. surenka informaciją apie paciento skundus, ligos ir gyvenimo anamnezes (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo.
Gydytojui nusprendus, kad pacientui būtina atvykti į padalinį, pacientas registruojamas tokiu laiku, kad būtų užtikrintas pacientų srautų valdymas pagal SOP-LC-LT-021 „Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapiško atnaujinimo ir teikimo planas“.
Nuotolinės konsultacijos metu bet kurios specialybės gydytojas gali pacientui paskirti reikalingus instrumentinius ar laboratorinius tyrimus tam, kad atlikti diagnostikos, diferencinės diagnostikos, būklės pablogėjimo nustatymo ir kitus veiksmus, ir šiems tyrimams pakviesti pacientą atvykti į padalinį iš anksto suderintu laiku, laikantis kitų šioje tvarkoje išvardintų nuostatų.
Šeimos gydytojas, gydytojas specialistas ar slaugytojas teikdamas nuotolines paslaugas, gali pagal savo kompetenciją ir medicinos normą:
➢ konsultuoti pacientą;
➢ paskirti ar pratęsti vaistinių preparatų ar MPP skyrimą (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis), konsultuoti pacientus jų turimų vaistų vartojimo klausimais;

skirti būtinus tyrimus išrašant elektroninius siuntimus (jei jie turi būti atlikti, siekiant paskirti ar koreguoti gydymą, būtiną užkirsti kelią būtinosios medicinos pagalbos poreikio atsiradimui arba reikšmingam paciento sveikatos būklės blogėjimui);
➢ paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistinių preparatų ar MPP vartojimą;
➢ išduoti elektroninį nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą;
➢ jei reikalinga kito gydytojo specialisto konsultacija, kreiptis į atitinkamą sveikatos priežiūros specialistą išrašant pacientui elektroniniu būdu užpildytą siuntimą ESPBI IS;
➢ konsultuoti pacientus sveikos gyvensenos, racionalios mitybos, vaikų auginimo ir priežiūros, vakcinacijos klausimais;
➢ teikti informaciją dėl pirmos pagalbos ūmių būklių atvejais.
➢ atlikti kitus būtinus veiksmus, susijusius su teikiamomis PAASPP ir AAASPP.
Teisę nuotoliniu būdu pratęsti paskirtus vaistinius preparatus ir MPP turi:
➢ pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas ar slaugytojas*, nepriklausomai nuo to ar pacientas prirašytas prie jo ar ne;
➢ jei šeimos gydytojo komandos nariai dėl didelės darbų apimties, nespėja konsultuoti pacientų nuotoliniu būdu arba dėl kitų organizacinių priežasčių, pratęsti šeimos medicinos gydytojo paskirtus vaistus gali ir kiti padalinyje dirbantys gydytojai specialistai ar slaugytojai*.
* Slaugytojas gali pratęsti anksčiau šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo paskirtus vaistinius preparatus ar MPP ne ilgiau kaip 2 mėnesiams. Slaugytojas vaistinius preparatus gali pratęsti tik įsitikinęs, kad paciento sveikatos būklė yra stabili (pacientas nenurodo skundų, susijusių su vaistinių preparatų vartojimu, pablogėjusios sveikatos būklės, naujų simptomų ar kt.) ir jei pacientas to paties bendrinio pavadinimo, farmacinės formos ir stiprumo receptinį vaistinį preparatą vartojo paskutinius 3 mėnesius arba ilgiau ir į vardinio preparato sudėtį neįeina narkotinės ir psichotropinės medžiagos.
Gydytojai išduodami nuotoliniu būdu elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus pirmiausiai turi vadovautis Sveikatos apsaugos ministerijos 2020-02-27 įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Įprasta nuotolinės konsultacijos trukmė – iki 20 min. Dokumentacijos sutvarkymui skiriama įprastai apie 10 min. Jei paciento pageidavimu nuotolinė konsultacija trunka ilgiau nei 20 min., tokiu atveju pacientas papildomai sumoka pakartotinės konsultacijos kainą. Padalinių vadovai patys nustato teikiamų nuotolinių paslaugų laiką, grafikus.
Gydytojas gali iš karto rekomenduoti pacientui atvykti į padalinį arba kviesti greitąją medicinos pagalbą, jei (i) gydytojas įtaria pavojingą sveikatos būklę pagal SOP-MED-LT-005 „Būtinoji medicinos pagalba“, (ii) kai visiškai neįmanoma suprasti paciento būklės ir visiškai neaiški diagnozė.
Nuotolinės konsultacijos metu, prieš ją, ar po jos, pacientas, gydytojui paprašius, gali savo sutikimu elektroniniais informacijos kanalais pateikti gydytojui įvertinti savo turimus išrašus, konsultacijų aprašymus, instrumentinių ar laboratorinių tyrimų rezultatus, įvairių kūno dalių nuotraukas ar kitą dokumentinę bei foto medžiagą, kuri padėtų gydytojui tiksliau diagnozuoti ligą ir/ar atlikti diferencinės diagnostikos veiksmus.
Nuotolinės paslaugos neteikiamos, kai:
➢ neužtenka duomenų apie paciento sveikatos būklę;
➢ paciento sveikatos būklės negalima įvertinti be apžiūros, papildomų tyrimų ir kt.

Priėmus sprendimą neteikti paslaugos nuotoliniu būdu, paslaugą teikęs asmens sveikatos priežiūros specialistas atsisakymo suteikti paslaugas priežastį įrašo paciento ligos istorijoje ir informuoja pacientą, kad jis bus užregistruotas vizitui padalinyje.
Padalinių darbo laikas turi būti taip paskirstytas, kad atsižvelgus į esamą bei nuolat kintantį poreikį, būtų sudaryta galimybė pacientams, nustatytomis dienomis ir tvarka atlikti gydytojų paskirtus instrumentinius ir laboratorinius tyrimus padaliniuose.

4.5 NUOTOLINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS „GYDYTOJAS-GYDYTOJUI“

Nuotolinės šeimos gydytojo ir gydytojo specialisto tarpusavio konsultacijos arba gydytojo specialisto ir kito gydytojo specialisto tarpusavio konsultacijos organizuojamos toliau nurodyta tvarka, vykdant nuotolines konsultacijas (toliau – NK).
NK naudojantis ESPBI IS, šeimos gydytojo konsultacija su antrines ir (ar) tretines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje paslaugas teikiančiu gydytoju specialistu arba gydytojo specialisto konsultacija su kitos specialybės ar tos pačios specialybės tik aukštesnio paslaugų teikimo lygio (t. y. antrinio su tretiniu) dėl paciento diagnozės patikslinimo, tyrimų, gydymo, nevykstant jam į antrines ir (ar) tretines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą.
Pradėdamas teikti NK paslaugą šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas įvertina nuotoliniu būdu paciento sveikatos būklę, priima sprendimą dėl NK paslaugos poreikio ir apie NK paslaugą informuoja pacientą:
• elektroniniu būdu užpildo siuntimą forma E027 pagal siuntimų išdavimo ir atsakymų pateikimo elektroniniu būdu ypatumus, nustatytus Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
• surašo informaciją apie NK paslaugą paciento asmens medicinos dokumentuose formoje E025;
• susisiekia telefonu su reikiamas paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar gydytoju specialistu, anksčiau konsultavusiu pacientą, ir užregistruoja pacientą NK paslaugai.
Antrines ar tretines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis asmens sveikatos priežiūros specialistas ar gydytojas specialistas, į kurį kreipėsi šeimos gydytojas ar kitas gydytojas specialistas, gavęs informaciją apie NK poreikį ir patikrinęs, ar ESPBI IS pateiktas gydytojo siuntimas (forma E027) NK paslaugai, užregistruoja NK gydytojui specialistui pagal įstaigoje nustatytą tvarką ir informuoja paslaugos prašantį gydytoją apie suteiktą NK laiką (ne elektroniniu paštu ar per ESPBI IS), ir kokiu būdu NK bus suorganizuota bei kitą svarbią informaciją.
Gydytojas specialistas, kuriam pavesta suteikti NK (toliau – konsultuojantis gydytojas), gavęs šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą NK paslaugai:
• įvertina šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto pateiktą informaciją, ESPBI IS esančius paciento sveikatos duomenis bei kitą informaciją gautą iš konsultacijos prašančio gydytojo elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis informacinėmis technologijomis bei priima sprendimą dėl NK paslaugos suteikimo:
o jei konsultuojančiam gydytojui trūksta informacijos NK paslaugai suteikti, jis gali kreiptis į šeimos gydytoją ar gydytoją specialistą informacinių ryšių technologijų pagalba (pvz. telefonu) ir gauti papildomą informaciją;
o konsultuojantis gydytojas, suteikęs NK, pateikia šeimos gydytojui ar gydytojui specialistui siuntimo atsakymą formoje E027-a pagal Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo – patvirtinimo“ (toliau – E027-a.ir formoje E025, kuriose nurodo NK paslaugos suteikimo datą, laiką, šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto kreipimosi priežastį, pateikia atsakymus į šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto užduotus klausimus bei rekomendacijas.
• konsultuojančiam gydytojui priėmus spendimą NK paslaugos neteikti (pavyzdžiui, neužtenka duomenų apie paciento sveikatos būklę, negalima nuotoliniu būdu įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros ar papildomų tyrimų ir pan.), šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas informuojamas, kad pacientas turi būti siunčiamas konsultacijai įprastine tvarka. Konsultuojantis gydytojas apie atsisakymo suteikti NK paslaugą priežastį įrašo siuntimo atsakyme formoje E027-a ir formoje E025;
• konsultuojantis gydytojas specialistas atsakymą į siuntimą NK paslaugai turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užregistravimo NK paslaugai dienos formoje E027-a.
Po NK paslaugos gavimo šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas gali tęsti arba koreguoti paciento ištyrimą, gydymą pagal gydytojo specialisto rekomendacijas, paskirti atlikti papildomus tyrimus, tikslinti diagnozę ir pan.
Aukščiau nurodytos nuostatos taikomos tiek Padalinio viduje vykstančioms NK, tiek išorinėms. Vykdant išorines NK gali būti sudaromos atskiros sutartys dėl NK teikimo ir bendradarbiavimo.

4.6 NUOTOLINĖS PASLAUGOS ĮFORMINIMAS

Suteikus pacientui paslaugas nuotoliniu būdu, paslaugą teikęs specialistas apie suteiktą paslaugą turi pažymėti paciento ligos istorijoje padalinyje ir ESPBI IS formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025). Formoje E025 būtina nurodyti paslaugos suteikimo pacientui datą, laiką, naudotą informacinę ir ryšių technologiją, paciento kreipimosi priežastis, subjektyvią paciento sveikatos būklę ir suteiktą paslaugą.
Jei pacientui reikalinga konsultacija ar tyrimas kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar pas kitą gydytoją specialistą, nuotolinę konsultaciją teikiantis specialistas turi ESPBI IS išduoti elektroniniu būdu užpildytą siuntimą (forma E027).
Jei pacientui išduodamas elektroninis siuntimas, padalinio registratorius turi susisiekti telefonu su reikiamas paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir užregistruoti pacientą nuotolinės konsultacijos paslaugai ar tyrimo atlikimui.

5. Mokymų reikalavimai

Su dokumentu supažindinami ar apmokinami šie darbuotojai:
• Registratoriai;
• Šeimos gydytojai;
• Gydytojai specialistai;
• Bendrosios praktikos slaugytojai;
• Akušeriai;
• Kineziterapeutai;
• Padalinių vadovai.
Įrašai apie supažindinimą su dokumentu ar mokymus atliekami ir laikomi pagal SOP-QM-LT-003 Kokybės įrašų kontrolė.
Šis dokumentas bei jo pagrindu parengta atmintinė kiekviename padalinyje turi būti lengvai prieinamas visiems darbuotojams.

6. Auditas / Metrikai

Šalies vadovas yra atsakingas už tai, kad būtų vykdomas vidinis (valstybės lygmens) auditas, skirtas įvertinti atitiktį šiai procedūrai.
Atitiktis procedūrai apima adekvačių darbuotojų mokymų ir sąmoningumo įrodymą.
Siekiant įvertinti atitiktį procedūrai, gali būti vykdomas išorinis auditas (centrinio biuro arba trečiųjų šalių).

7. Nuorodos / Susiję dokumentai

V-238/A1-170    Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d8a11f1059fc11ea931dbf3357b5b1c0/asr

SOP-LC-LT-021    Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapiško atnaujinimo ir teikimo planas

SOP-MED-LT-005    Būtinoji medicinos pagalba

 

8. Versijų istorija

Versija

Pakeitimo aprašymas

Pakeitimo priežastis

00

Pirminis dokumentas Nėra

01

3. Papildyta atsakomybėmis
4.2 Naujas skyrius.
4.3 Papildyta paciento identifikacija
4.4. Patikslinta nuotolinių paslaugų teikimo tvarka
4.5. Naujas skyrius
4.6 Naujas skyrius

LR Sveikatos apsaugos
ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. V-555

02

3. Papildyta komercijos direktoriaus atsakomybėmis
4.1 Papildyta, kad gali būti konsultuojami ir tie pacientai, kurie padalinyje anksčiau nesilankė.
4.2 Papildyta konsultacijos trukme ir apmokėjimo tvarka.
Papildyta galimybe pacientą registruoti ne tik padalinyje, į kurį pacientas skambina, bet ir kituose įmonių grupės padaliniuose.
4.3 Papildyta dėl paciento sveikatos draudimo dokumentų patikrinimo.
Papildyta sąlyga sveikatos priežiūros specialistui pasitikrinti išvaizdą ir foną prieš vaizdinę konsultaciją.
4.4. Papildytas galimų teikti nuotolinių paslaugų sąrašas.
Papildyta nuotolinės konsultacijos trukme ir apmokėjimo tvarka, galimybe gauti paciento medicininius išrašus, nuotraukas ar kitą informaciją apie paciento būklę prieš konsultaciją, jos metu ar po jos.
Papildyta apie padalinių darbo laiką, kad pacientai galėtų atlikti reikiamus tyrimus.

Informacijos trūkumas

03

1. Panaikinta, kad procedūra taikoma tik karantino laikotarpiu. Sveikatos apsaugos ministerijos 2020-06-17 įsakymas Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

 

Skambinkite ir rašykite

Vėtrungės klinika
Paryžiaus Komunos g. 10A,
Klaipėda

 

 

Registratūra :

Ginekologinė klinika
Kuncų g. 12-54,
Klaipėda

 
 
 Registratūra:
.

Siųskite užklausą

Partneriai:

 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

Kontaktai

"Vėtrungės klinika"

Paryžiaus Komunos g. 10 A
LT - 91151, Klaipėda
Tel./Faks. (8 46) 41 05 70
Mob. tel. +370 698 871 97
E. paštas: administracija@vetrungesklinika.lt

Ginekologinė klinika

Kuncų g. 12-54,
LT - 95205, Klaipėda

Mob. tel. +370 698 874 98

Privačios klinikos darbo laikas:

I-IV: 8.00 - 19.00

V: 8.00 - 18.00 (registratūra)

V: 8.00 - 19.00 (baseinas)

VI-VII: nedirbame


 


 
 

 
 

Bendraukime Facebook