Paryžiaus Komunos g. 10 A,
LT - 91151, Klaipėda
El. paštas: registratura@vetrungesklinika.lt
Registratūros tel. (8 46) 41 05 70
Registratūros mob. tel. +3706 98 871 97
Šeimos kab. mob. tel. +3706 50 665 01
Rebilitacijos mob. tel. +3706 50 522 49
Klinikos darbo laikas:
I-IV 8.00 - 19.00

V 8.00 - 18.00 (registratūra)

V 8.00 - 19.00 (baseinas)

VI-VII: nedirbame

Adresas: Kuncų g. 12-54,
LT - 95205, Klaipėda
Mob. tel.: +370 698 874 98
Klinikos darbo laikas:
I-V: 8.00 - 18.00
VI-VII: nedirbame

Mokamų paslaugų teikimo sąlygos ir apmokėjimo tvarka

Šeimos gydytojo mokamų paslaugų teikimo sąlygos

I. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos:

1. Nuolat Lietuvoje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, kai paslaugos nepriskiriamos būtinosios pagalbos paslaugoms, o pacientas:

1.1 yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir jis kreipiasi į šeimos gydytoją dėl paslaugų suteikimo.

1.2 yra neprisirašęs prie UAB Kuncų ambulatorinėje klinikoje dirbančio šeimos gydytojo.

1.3 pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t.y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras arba paslaugas, neįeinančias į šeimos gydytojo normą. Pacientams, prisirašiusiems prie klinikos šeimos gydytojų, gydytojų specialistų paslaugos, diagnostiniai tyrimai teikiami su nuolaida, neįeinantys į šeimos gydytojo normą laboratoriniai tyrimai atliekami su 20 proc. nuolaida.

1.4 besigydydamas UAB Kuncų ambulatorinėje klinikoje pas šeimos gydytoją pacientas savo iniciatyva pasirenka procedūras (injekcijas, infuzijas į veną, EKG ir kt.), brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas arba pageidauja dažniau atlikti į šeimos gydytojo normą įeinančius laboratorinius tyrimus, tai šių paslaugų ar procedūrų kainą jie apmoka patys.

1.5 visais atvejais, kai numatoma atlikti paslauga LR Sveikatos ministro įsakymais priskirta tik mokamų paslaugų grupei:

- profilaktiniai sveikatos tikrinimai.

1.6 pageidauja papildomų, nepriskiriamų sveikatos priežiūrai, paslaugų (pvz. medicinos dokumentų kopijos, pažymos apie sveikatos būklę išdavimas pacientui prašant (Forma 046/a) ir pan.).

2. Užsienio piliečiams:

2.1 nepriklausantiems Europos Sąjungos (toliau tekste ES) šalims;

Pacientas sumoka už gydytojo konsultaciją, papildomai apmoka už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, papildomas, nepriskiriamas sveikatos priežiūrai, paslaugas (pvz. medicinos dokumentų kopijas, fiksuotų echoskopinių vaizdų kopijas ir t.t.).

2.2 Europos Sąjungos piliečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat negyvenantiems Lietuvoje mokamai teikiamos:

- planinės paslaugos - gydytojo konsultacijos, nemedicininės paslaugos ir t.t., išskyrus atvejus kai pateikiama E 112 formos pažyma arba S2 formos dokumentas, būtinosios pagalbos paslaugos mokamai teikiamos tik tais atvejais, kai nepateikiami draustumą įrodantys dokumentai - ES šalies narės piliečio Europos sveikatos draudimo kortelė arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantis sertifikatas (E123 arba DA1);

Pacientas sumoka už gydytojo konsultaciją, papildomai apmoka už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, papildomas, nepriskiriamas sveikatos priežiūrai, paslaugas (pvz. medicinos dokumentų kopijas, fiksuotų echoskopinių vaizdų kopijas ir t.t.).

II. Pacientui pageidaujant gauti mokamą paslaugą, vadovaujantis procedūra KVSP 04/1 - 1 “Teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų valdymas” pacientui užpildomas “Susitarimas dėl papildomų ir pageidaujamų paslaugų apmokėjimo“ KVSF 04/1 – 1 NIPA“, kuriame įrašomas elektroninio kasos aparato čekio numeris, pasirašo pacientas ar jo atstovai, patvirtinantys sutikimą gauti mokamas paslaugas, ir saugoma 2 metus. Elektroninio kasos aparato čekis atiduodamas pacientui, kasos aparato kontrolinė juosta lieka įstaigoje, saugoma 2 metus.

 

III. Mokamų paslaugų teikimo sąlygos ir tvarka klinikoje nustatytos remiantis:

1. LR SAM 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-794 “Dėl LR SAM 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“;

2. LR Sveikatos sistemos įstatymo 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552 49 straipsniu.

 

 


 
Gydytojų specialistų mokamų paslaugų teikimo sąlygos ir apmokėjimo tvarka

 I. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos:

 
1. Nuolat Lietuvoje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, kai paslaugos nepriskiriamos būtinosios pagalbos paslaugoms, o pacientas:
1.1 yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir jis kreipiasi į įstaigą dėl paslaugų suteikimo.
1.2 yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau neturėdamas gydytojo siuntimo, savo iniciatyva kreipiasi dėl specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo.
1.3 yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau pageidauja paslaugų, dėl kurių nesudarytos sutartys su teritorine ligonių kasa:
  • nėštumo priežiūra (kurią teikia II lygio akušeris ginekologas);
  • gydytojo urologo konsultacija;
  • abdominalinės chirurgijos gydytojo konsultacija;
  • vidaus ligų gydytojo konsultacija;
  • plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo konsultacija;
  • koloproktologijos paslaugos;
  • gydytojo hematologo konsultacija;
  • gydytojo endokrinologo konsultacija;
  • burnos higienisto paslaugos.
 
Tokiu atveju pacientas moka už pasirinktą paslaugą, papildomai sumoka už fiksuoto echoskopinio vaizdo nuotraukos kopiją, endoskopinio tyrimo metu - Helicobacter Pylori bakterijos ištyrimą, vienkartines higienos priemones, dermatologo konsultacijos metu už darinio (apgamo) vertinimą, remiantis kompiuterizuota odos vėžio diagnostikos programa, ištyrimą Vudo lempa, laboratorinius tyrimus ir t.t.
1.4 pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t.y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Pacientams, prisirašiusiems prie klinikos šeimos gydytojų, gydytojų specialistų paslaugos, diagnostiniai tyrimai teikiami su nuolaida.
1.5 yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi turėdamas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai, norėdamas gauti daugiau nei penkias vienos rūšies fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūras arba daugiau nei 3 terapinio baseino procedūras.
1.6 pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, o įstaiga turi galimybes suteikti daugiau paslaugų, nei numatyta sutartyje su teritorine ligonių kasa;
1.7 pageidauja papildomų, nepriskiriamų sveikatos priežiūrai, paslaugų (pvz. medicinos dokumentų kopijos, injekcinės grožio procedūros, frakcinis odos atjauninimas Dermablate lazeriu, nepageidaujamų plaukų šalinimas, odos atjauninimas ir patempimas Mediostar Next lazeriu);
1.8 pacientas yra neprisirašęs klinikoje ir pageidauja gauti šeimos gydytojo paslaugas;
1.9 teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones;
 
2. Užsienio piliečiams:
2.1 nepriklausantiems Europos Sąjungos (toliau tekste ES) šalims;
2.2 Europos Sąjungos piliečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat negyvenantiems Lietuvoje mokamai teikiamos:
- planinės paslaugos - gydytojo konsultacijos, nemedicininės paslaugos ir t.t., išskyrus atvejus kai pateikiama E 112 formos pažyma arba S2 formos dokumentas, būtinosios pagalbos paslaugos mokamai teikiamos tik tais atvejais, kai nepateikiami draustumą įrodantys dokumentai - ES šalies narės piliečio Europos sveikatos draudimo kortelė arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantis sertifikatas (E123 arba DA1);
Pacientas sumoka už specializuotą ambulatorinę konsultaciją, papildomai apmoka už atliekamus laboratorinius tyrimus, klinikinius diagnostinius tyrimus, papildomas, nepriskiriamas sveikatos priežiūrai, paslaugas (pvz. medicinos dokumentų kopijas, fiksuotų echoskopinių vaizdų kopijas ir t.t.)
 
II. Pacientui pageidaujant gauti mokamą paslaugą, vadovaujantis procedūra KVSP 04/1 - 1 "Teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų valdymas" pacientui užpildomas "Susitarimas dėl papildomų ir pageidaujamų paslaugų apmokėjimo" KVSF 04/1 – 1 NIPA", kuriame įrašomas elektroninio kasos aparato čekio numeris, pasirašo pacientas ar jo atstovai, patvirtinantys sutikimą gauti mokamas paslaugas, ir saugoma 2 metus. Elektroninio kasos aparato čekis atiduodamas pacientui, kasos aparato kontrolinė juosta lieka įstaigoje, saugoma 2 metus.
 
III. Mokamų paslaugų teikimo sąlygos ir tvarka klinikoje nustatytos remiantis:
1. LR SAM 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-794 "Dėl LR SAM 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 "Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" pakeitimo";
2. LR Sveikatos sistemos įstatymo 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552 49 straipsniu.
 
PACIENTUI PAGEIDAUJANT GAUTI MOKAMĄ PASLAUGĄ,
vadovaujantis procedūra KVSP 04/1 - 1 "Teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų valdymas" pacientui užpildomas "Susitarimas dėl papildomų ir pageidaujamų paslaugų apmokėjimo" KVSF 04/1 – 1 NIPA", kuriame įrašomas elektroninio kasos aparato čekio numeris, pasirašo pacientas ar jo atstovai, patvirtinantys sutikimą gauti mokamas paslaugas. Elektroninio kasos aparato čekis atiduodamas pacientui, kasos aparato kontrolinė juosta lieka įstaigoje ir saugoma 2 metus.
 
Mokamų paslaugų teikimo sąlygos ir tvarka klinikoje nustatytos remiantis:
• LR SAM 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 "Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" 3 priedu;
• LR Sveikatos sistemos įstatymo 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552 49 straipsniu.
 
ESAME SUDARĘ SUTARTIS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMUI SU DRAUDIMO BENDROVĖMIS:
• UAB "SEB Vilniaus banko gyvybės draudimas",
• Compensa Life Viennna Insurance Group SE Lietuvos fialas,
• UAB DK "PZU Lietuva"
• ERGO Life Insurance SE
• „IF" draudimas;
Pacientai, pageidaujantys, kad paslaugas apmokėtų šios įstaigos, turi turėti asmens tapatybės dokumentą ir draudimą įrodančius dokumentus.
 

 

Odontologinės priežiūros teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo sąlygos
I.Mokamos odontologinės priežiūros paslaugos teikiamos:
1.Nuolat Lietuvoje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, kai paslaugos nepriskiriamos būtinosios pagalbos paslaugoms, o pacientas:
1. yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir jis kreipiasi į įstaigą dėl paslaugų suteikimo.
2. yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau pacientas, prisirašęs gydymo įstaigoje, kuri nėra sudariusi sutarties su klinika.
3. yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau pageidauja paslaugų, dėl kurių nesudarytos sutartys su teritorine ligonių kasa.
4. moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą).
5. pageidauja papildomų, nepriskiriamų sveikatos priežiūrai, paslaugų (pvz. medicinos dokumentų kopijos ir pan.);
 
II. Pacientui pageidaujant gauti mokamą paslaugą, vadovaujantis procedūra KVSP 04/1 - 1 “Teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų valdymas” pacientui užpildomas “Susitarimas dėl papildomų ir pageidaujamų paslaugų apmokėjimo“ KVSF 04/1 – 1 NIPA“, kuriame įrašomas elektroninio kasos aparato čekio numeris, pasirašo pacientas ar jo atstovai, patvirtinantys sutikimą gauti mokamas paslaugas, ir saugoma 2 metus. Elektroninio kasos aparato čekis atiduodamas pacientui, kasos aparato kontrolinė juosta lieka įstaigoje, saugoma 2 metus.
 
III.Mokamų paslaugų teikimo sąlygos ir tvarka klinikoje nustatytos remiantis:
1. LR SAM 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-794 “Dėl LR SAM 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“;
2. LR Sveikatos sistemos įstatymo 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552 49 straipsniu.
 
 
 

Skambinkite ir rašykite

Vėtrungės klinika
Paryžiaus Komunos g. 10A,
Klaipėda

 

 

Registratūra :

Ginekologinė klinika
Kuncų g. 12-54,
Klaipėda

 
 
 Registratūra:
.

Siųskite užklausą

Partneriai:

 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

Kontaktai

"Vėtrungės klinika"

Paryžiaus Komunos g. 10 A
LT - 91151, Klaipėda
Tel./Faks. (8 46) 41 05 70
Mob. tel. +370 698 871 97
E. paštas: administracija@vetrungesklinika.lt

Ginekologinė klinika

Kuncų g. 12-54,
LT - 95205, Klaipėda

Mob. tel. +370 698 874 98

Privačios klinikos darbo laikas:

I-IV: 8.00 - 19.00

V: 8.00 - 18.00 (registratūra)

V: 8.00 - 19.00 (baseinas)

VI-VII: nedirbame


 


 
 

 
 

Bendraukime Facebook